Naar aanleiding van de cyber-aanval is er aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is er een (extern) forensisch onderzoek is gestart. Dit om de omvang van het probleem in kaart te brengen, helder te krijgen wat de gevolgen zijn en sporen veilig te stellen. Daarnaast bekijken de experts hoe Mulder Eelde zo veilig en snel als verantwoord is, de systemen weer toegankelijk kunnen maken.
Klanten van Mulder Eelde kunnen hier helaas ook hinder van ondervinden, daar de planning voor de uitvoering van de werkzaamheden, gemaakte advies afspraken momenteel niet toegankelijk zijn. Mocht u een afspraak met ons hebben ingepland, dan zouden wij het zeer waarderen als u contact met ons opneemt. Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat de hinder zo gering mogelijk wordt gehouden.
U kunt ons bereiken op ons vertrouwde telefoonnummer: 050-3091321 of per e-mail planning@muldereelde.nl
Veelgestelde vragen

Q: Ik ben klant van Mulder Eelde, wat betekent dit voor mij?
A: Als klant van Mulder Eelde kunt u hinder ondervinden van de aanval, omdat de planning voor de uitvoering van de werkzaamheden, gemaakte advies afspraken momenteel niet toegankelijk zijn. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via 050-3091321 of per e-mail op planning@muldereelde.nl.
Q: Zijn er gegevens gestolen door de aanvallers?
A: Op dit moment wordt er onderzoek verricht waarbij gekeken wordt of er gegevens gestolen zijn. Het forensisch onderzoek zal uitwijzen of dit het geval is en wij zullen u daar over informeren zodra meer bekend is.
Q: Ik had een afspraak gepland staan, gaat deze afspraak door?
A: Voor vragen over uw afspraak kunt u contact opnemen via 050-3091321 of per e-mail op planning@muldereelde.nl.
Q: Is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of Politie?
A: Er is naar aanleiding van de cyber-aanval melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, ook is er een forensisch onderzoek gestart en is er contact opgenomen met de Politie.