Gas & Water

Gas- en watertechniek is bij geen enkele installateur weg te denken. Zo kunt u bij ons terecht voor alle aanpassingen van uw gas- en/of waterinstallatie. (vb. nieuwe keuken, badkamer etc.)

Bij gas- en waterinstallaties spelen veiligheid, deugdelijkheid en betrouwbaarheid een belangrijke rol. Mulder Eelde is als een van de eerste Gas- en Watertechnische installateurs in ons land gecertificeerd met het KOMO procescertificaat. Sinds 15 juli 1993 mag Mulder Eelde zich dan ook KOMO installateur noemen.

Veiligheid

Aangelegde installaties moeten door u blindelings vertrouwd kunnen worden. Hoewel eventuele risco’s bij gas – en waterinstallaties verschillen, moet u er als klant vanuit kunnen gaan dat een operationele installatie veilig functioneert.
Bij Mulder Eelde wordt deze veiligheid door de werkwijze, die overeenkomstig de NEN-normen Gas- Watertechnische installaties is, gewaarborgd.

Deugdelijkeid

Bij deugdelijkheid gaat het om het feit dat een installatie niet wordt aangelegd om voor een korte termijn operationeel te zijn. Een installatie moet lang mee kunnen gaan. Een deugdelijke installatie is, in de ogen van Mulder Eelde, een installatie die binnen de grenzen van het redelijk eisbare, naar behoren blijft functioneren.
Deze optiek wordt verwerkt in de aanleg of uitbreiding van een installatie.

Betrouwbaarheid

Met de betrouwbaarheid wordt gedoeld op de zekerheid die u als gebruiker heeft op de juiste werking van de installatie. Gas- en watertechnische installaties worden aangelegd met het oog op het gebruik: bij het ontwerp van een installatie wordt er op gelet wat de wensen van een gebruiker zijn.
Door deze wensen te combineren met de mogelijkheden van het ontwerp wordt het voor Mulder Eelde mogelijk een betrouwbare installatie aan te leggen.

Mulder Eelde Installatietechniek is afgelopen week slachtoffer geworden van een cyber-aanval op haar ICT-infrastructuur.

Naar aanleiding van de cyber-aanval is er aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is er een (extern) forensisch onderzoek is gestart. Dit om de omvang van het probleem in kaart te...

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 24 DECEMBER 2022 T/M 8 JANUARI 2023! WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN DUURZAAM & GEZOND 2023!

Offerte stop!

Welkom op onze website. Door de toenemende schaarste in materialen en de drukte op de markt, zijn wij genoodzaakt een offerte pauze te nemen.Wij hopen vanaf 8 januari 2023 weer te starten met het...

Contactgegevens

Hoofdweg 92
9761 EL Eelde
T 050 309 13 21
F 050 309 3562
E info@muldereelde.nl

Openingstijden Installatietechniek:
Ma t/m vr: 07:45uur – 16:30 uur
Za t/m zo: Alleen te bereiken via de storingsdienst.

  f-installatie