Met ingang van 26 september 2015 moeten alle verwarmingstoestellen (met een vermogen t/m 400 kW) en boilers warmteopslagtanks (tot 2000 liter) voldoen aan de nieuwe Europese minimumeisen voor energieprestaties: de ErP-richtlijn.

Wat is de ErP-richtlijn:

ErP staat voor “Energy related Products”. Met deze richtlijn wil de Europese Unie forse stappen zetten op het gebied van klimaatbeheersing en energiebesparing binnen Europa. In 2020 moet er t.o.v. 1990 sprake zijn van:

  • 20% minder CO2 uitstoot
  • 20% minder energieverbruik
  • 20% meer inzet van duurzame energie

Vanaf 26 september 2015 mogen er alleen ErP conforme producten worden verkocht en geïnstalleerd worden. Elk product vallend onder de ErP-richtlijn zal voorzien zijn van een fiche: een document met de technische gegevens over het energieverbruik.